Premier Piechociński wręczy tytuł ‚Ambasador Polskiej Gospodarki’ mec. Serafinie Ogończyk-Mąkowskiej

23 września 2015 roku o godzinie 15:00 
w Sali „Pod Kopułą” w Ministerstwie Gospodarki, z rąk Premiera Janusza Piechocińskiego, prezes Showbiz, Miss Egzotica, Miss Earth Poland – mec. Serafina Ogończyk-Mąkowska odbierze tytuł Ambasador Polskiej Gospodarki.

 

 

Szanowna Pani Prezes,
z ogromną przyjemnością informuję, że Jury Konkursu
po wnikliwej analizie nadesłanych ankiet przyznało
Pani Firmie tytuł

AMBASADORA POLSKIEJ GOSPODARKI

w kategorii
Partner Firm Zagranicznych

W imieniu własnym i pozostałych członków Jury serdecznie gratuluję
i życzę dalszych sukcesów.

Z wyrazami szacunku,

Grażyna Majcher-Magdziak
Przewodnicząca Jury

Warszawa, 9 września 2015 roku