Pakiet pomocy

Wychodząc naprzeciw potrzebom współpracujących z naszą firmą osób a także ich rodzin prowadzimy PAKIET POMOCY Showbiz. Showbiz  oprócz działalności zawodowej jest także firmą prospołeczną. Zwraca uwagę na problemy społeczne, aktywnie angażuje się w sprawy lokalne oraz pomoc potrzebującym.

PAKIET POMOCY Showbiz Models obejmuje bezpłatne świadczenia  w zakresie:

  • porad i konsultacji prawnych;
  • porad i konsultacji psychologicznych,
  • rozliczeń z Urzędem Skarbowym,
  • mediacji.

Cele PAKIETU POMOCY Showbiz Models:

  • Pomoc w trudnej sytuacji: prawnej, rodzinnej, emocjonalnej;
  • Ochrona praw;
  • Mediacyjne rozwiązywanie sporów, konfliktów
  • Stworzenie bezpieczeństwa zawodowego