konferencja 24.09.2015 Warszawa: reprezentantka Polski na Miss Earth 2015

Zapraszamy dziennikarzy, przedstawicieli mediów na konferencję, podczas której zostanie przedstawiona reprezentantka Polski w konkursie Miss Earth 2015 (finał Miss Earth: 5.12.2015 Wiedeń).
W tym roku Polska świętuje 26 tą rocznicę wolnych wyborów, wolności, demokracji, wielkich zmian. Ten rok jest rokiem wyborów. Mamy nowego Prezydenta, wkrótce nowy Parlament. 26 lat temu skończył się w Polsce komunizm. Polska zrzuciła żelazną kurtynę. Kurtynę propagandy i hipokryzji. Chcemy wysłać jasny sygnał w świat, że pragniemy być krajem bez uprzedzeń. Polskie społeczeństwo jest różnorodne, kolorowe, wyjątkowe pod wieloma względami. Musimy respektować i szanować innych. Od 2015 roku delegatka na Miss Earth będzie wyłaniana spośród Ambasadorek Miss Egzotica. Po raz pierwszy w historii Polskę na arenie światowej będzie reprezentować dziewczyna o niesłowiańskim wyglądzie. Niech to będzie Wiatr Zmian, który uwolni nasze umysły od stereotypów, awersji, wrogości, antypatii, uprzedzeń. Miejsce konferencji jest również symboliczne: Plac Żelaznej Bramy – Pałac Lubomirskich – obecna siedziba Business Centre Club – scena doniosłych spotkań, konferencji, wywiadów, seminariów, debat, dyskusji, posiedzeń, rad, komisji. Podkreślamy potrzebę przeprowadzania w Polsce projektów mających na celu walkę z rasizmem, nietolerancją, nierównością i niesprawiedliwością. Szacunek do różnorodności, do środowiska jest niezbędnym czynnikiem akceptacji społecznej, pokoju i światowego porządku.

Hasło konferencji: Wybieram Polskę.

Konferencja:
Termin: 24.09.2015 (czwartek), godz. 10.00.
Miejsce: Warszawa, Plac Żelaznej Bramy 10, Pałac Lubomirskich, siedziba Business Centre Club
wybieram-Polske
Filipiński konkurs Miss Earth – Miss Ziemi jest zbieżny z założeniami i ideologią propagowanymi przez projekt Miss Egzotica. Miss Earth stanowi właściwą platformę kontynuacji przesłania Miss Egzotica, jakim są walka z uprzedzeniami, rasizmem, promowanie postaw proekologicznych, dbałość o środowisko naturalne, promocja Polski na arenie międzynarodowej.

Miss Earth (pol. Miss Ziemi) – trzeci co do wielkości międzynarodowy konkurs piękności na świecie, odbywający się od 2001 na Filipinach.

Akredytacje: biuro@missegzotica.pl

Conference: Poland’s delegate to Miss Earth 2015

Miss Egzotica Press release. szarfa miss earth
We invite all journalists to a conference committed to Miss Earth 2015.
This year Poland is celebrating 26th aniversary of free elections, of freedom, democracy, of big changes. This is the year of elections. We have the new President, soon a new Parlament. 26 years ago communism came to an end in Poland. Poland tore down the iron curtain. The curtain of propaganda and hypocrisy. We want to send a clear signal to the world that we wish to be a country with no prejudices. Polish people are different, colourful, individual in many respects. We need to accept and respect each other.
Since 2015 Miss Egzotica will appoint the delegate to Miss Earth. For the first time in history Poland will be represented by a non slavic looking girl. Let it be a Wind of Change that will clear our minds of all stereotypes, biases, aversions, injustice. Even the place of the conference is symbolic: Iron Gate Square – the Lubomirskis’ Palace – current headquarters of Business Centre Club – where all the important meetings, press releases, consultations, interviews, seminars, briefings take place.
We underline the need of providing Poland with projects aimed at fighting racism, intolerance, inequity and unfairness. Respect for variety and the environment is an essential factor contributing to justice, peace, and stability world-wide.

Introduction of the Delegate of Poland to Miss Earth 2015 (Miss Earth finals: 5.12.2015 Viena).
Conference:
Term: 24.09.2015 (Thursday), hour: 10.00 a.m.
Place: Warsaw, Plac Żelaznej Bramy 10 (Iron Gate Square), Lubomirski’s Palace, Business Centre Club

The motto: I’m choosing Poland.